Sjukvårdens dilemma

Patientens hjärna reagerar på den yttre temperaturen. Den besvärar honom!
Sköterskans hjärna reagerar på den inre temperaturen. Den besvärar henne!