top of page

Vårdens spegelbild

Modern sjukvård anses vara av toppklass, vilket stämmer på många områden. Man har hittat på en massa mediciner som människor äter i hopp om att bli bättre. Samtidigt ökar vissa sjukdomar lavinartat. Folk är mera deprimerade, har mera astma och allergi, många har ständig huvudvärk, med mera.

Doktorn provar en medicin efter en annan.  Varför? Vet man inte hur de verkar? Chansar man bara?

bottom of page