top of page

Sväljningsproblem

 Det finns flera orsaker varför man inte kan svälja. Man kan t.ex. ha en förlamning i halsen.

Jag vill dock ta fram den absolut vanligaste orsaken varför många boende på sjukhem  sätter i halsen.

Bilden visar Stina tio sekunder innan hon sätter i halsen!

Stina har blivit svag i musklerna. Som du ser, har hennes huvud sjunkit fem centimeter neråt. Halsen har ändrat sin böj. Hon vill ändå titta omkring, så huvudet står rakt upp. Jag förstorar  bilden på halsområdet, så vi kan se vad som händer;

Som du ser på röntgenbilden, har framåtflyttningen av huvudet gjort att Stinas struplock inte längre kan stänga vägen till lungorna när hon får mat. Följden är att maten rinner rakt in i lungorna. Ger man lite dricka, riskerar Stina att drunkna, då lungorna fylls.

Struplocket är det lilla vecket  i tungbasen som skulle täppa till luftstrupen när maten skall över till matstrupen.  

Här bredvid syns det tydligt att maten och drickat går ner i lungor.

Det skulle vara lättare att mata den här personen i sängen, om man bara såg till att hon sväljer allt man ger och man matade med yoghurt eller något trögflytande. Matstrupen hamnar ju underst.

Då jag haft elever har jag ibland låtit dem att sakta hälla ett glas vatten i min mun då jag legat på rygg. Det är inga problem att andas medan vattnet rinner in i svalget. Man måste dock svälja ibland så att inte hela munnen blir vattenfylld.

Matar man rätt blir det inte så många lunginflammationer!

Svalget 3.png

Det är inte alltid patienten som sätter i halsen. Det kan  i stället vara personalen som sätter maten i halsen på patienten!!!!

bottom of page