top of page

En mycket vanlig patient på våra avdelningar

Har vi glömt vem som är patienten? Då personal  ser en febrig patient, ser de egentligen bara en termometer, Ingen bryr sig om herr Nilsson, hur han känner, om han känner sig frusen eller svettig, om hans ben är kalla, om han har frossa, eller kallsvettning, som orsakas av överansträngning, kanske pga nedkylningar.   Vi skall observera patienten, ej termometern i första hand!

bottom of page