top of page

Har du någonsin reflekterat över varför så många skidlöpare är astmatiker?

Svaret är enkelt: Man provar om luftrörsvidgande mediciner hjälper till bättre prestationer. Efter ett tag behöver man ta medicin även när man inte tävlar. man blir astmatiker.

Vet du att antihistaminprodukter har allergi som biverkan enligt FASS?.

Att de även har astma som biverkan syns inte, eftersom de lindrar astma om man tar tillräckligt. Visserligen blir astman värre sedan, men man förstår inte detta med antieffekt. Man är nöjd med det som hjälper för stunden!

Tänk på att astma och allergi har sin ökning i samma takt som tillförseln av nya mediciner! Båda började sin segertåg på andra halvan av nittonhundratalet och ökar i samma takt.

Har du förstått sambandet  med mediciner och astma och allergi? Det är den ryska gränsvakten som har försenat dessa sjukdomars frammars över gränsen till ryska Karelen. Vakten har ju effektivt hindrat västländers införsel av mediciner dit. Dessutom har fattigdomen gjort det omöjligt för de fattigaste att köpa mediciner. Resultatet: Ungdomar som upplevt den riktiga nöden efter Sovjetunionens sönderfall har mindre astma och allergi än deras föräldrar.

I västländer finns mediciner i massor, och var femte unge har problem.

Albanien är kanske Europas fattigaste land, men invånarna har sluppit  astma- allergivågen som drabbat rikare länder. Före detta östblocket är fortfarande ganska friskt i det hänseendet, men inom några år har vi spridit våra problem dit i vår välvilja att hjälpa dem.

Läkemedelsfirmorna blir kanske ledsna om de inte får exportera sina produkter dit, men jag hoppas att man säger NJET på gränsen även i fortsättningen.

Vi hade på sjukhemmet en åttioårig lite dement tant. Hon tog  Bricanyl stup i ett mot andnöd.  Sprayen tog slut, och det dröjde någon dag innan hon fick nytt. Jag märkte att hennes andnödsattacker försvann då hon inte kunde ta så mycket som hon ville. Till slut hade hon glömt andnöden helt, tills anhöriga märkte att hon inte hade spray. De blev förfärade: "Mamma kan inte vara utan spray, den har hon alltid haft!".

bottom of page