top of page

Det är viktigt att veta vilka symtom som beror på antieffekten, och vilka är tecken på att medicinen har effekt.

Effekten brukar stå under rubriken Indikationer i FASS, medan antieffekten finns bland biverkningar.

Det är inte alltid åsnan drar dig baklänges. Vanligtvis ser man att åsnan trycker ner dig i leran. Många bär åsnan halva livet!

Över den röda linjen finns det positiva, gröna, som man väntar av medicin.

______________

Under linjen finns antieffekten. Det gråa är tecken på att man mår sämre än innan man började med medicinen.

När man märker att medicinen inte gör någon nytta, sätter man 

ut den.  Då finns det inget som tar emot åsnans vikt, och man sjunker ännu längre ner några dagar. Åsnan märker dock snart att den inte har någon motkraft under sig och då springer den iväg och lämnar platsen.

bottom of page