top of page

Jag minns tiden då jag jobbade med dementa.

Personalen kom ofta och klagade på någon som var orolig. Doktorn frågade: "När är oron störst?"   "Jo, på morgonen."

"Då sätter vi in Haldol 1 st på morgonen", sade doktorn.

Det visade sig att oron fortsatte varje morgon trots Haldol. det blev dock lugnare på eftermiddagen.

Det verkade som om man totalt glömt att Haldol tar flera timmar på sig att verka.

De personer som fick Haldol insatt, och som inte haft annan likadan medicin tidigare, blev trötta och slöa i början av behandlingen. Dess antieffekt är givetvis ökad oro, muskelspänning, ibland stel bakåtlutad gång, skakningar, och dessa symtom visade sig efter en tids användning.

Eftersom Haldol ger muntorrhet, blev dess antieffekt ökat salivflöde, speciellt vid utsättning.

Vi hade en gång en dam som hade 1mgx3 av Haldol. Hon plågade personalen med ringklockan dag och natt. Hon blev försämrad några dagar, och Haldol sattes ut. Efter att hon repat sig, satt hon lugnt i rullstolen. Haldols antieffekt, oron, hade försvunnit.

Haldol tillhör gruppen neuroleptika. Risperdal tillhör samma grupp, men har något kortare halveringstid.

Det betyder att något mindre av medicinen stannar kvar i kroppen till dagen efter.

bottom of page