top of page

Högersidig hjärtsvikt är ett missförstånd!!!!

Om doktorn påstår att du har högersidig hjärtsvikt, tro honom inte, såvida du inte plötsligt kollapsat och kommit till AVC med blåljus! 

Fortfarande detta år 2016 som jag skriver detta, lever doktorer i den uppfattningen att vätskeansamling i benen beror på att högersidan i hjärtat inte orkar pumpa lika snabbt som vänstersidan.

Lungor
Hjärtat klippt itu

Låt oss anta att högersidan pumpar lite mindre till lungor än vad vänstersida pumpar ut. Skillnaden är bara en milliliter, lika mycket som ryms i en kryddmått.

Om hjärtat pumpar 100 gånger per minut, kommer blodvolymen i lungor minska med 100 ml, en deciliter.

Efter tio minuter finns inget blod kvar i lungor, och personen kvävs till döds.  

Detta händer dock inte. Varför?????

Bara om man har pågående högersidig hjärtinfarkt

kan det bli problem att fylla lungor med blod. Även då behöver man bara höja upp fötterna, så fylls lungorna.

Svullna fötter har inget med hjärtat att göra!

Hjärtat suger överhuvudtaget inte upp blod. Om du kollar i anatomiboken, så finns det ingen hjärtklaff mellan blodkärlet som för blod från kroppen till höger förmak. Förmaket kan alltså inte suga upp blod, blodet kommer med övertryck. Om du läst vad jag skrivit om blodtrycket, så vet du att det råder lite övertryck på hjärtats nivå.

Det finns dock fall när övertrycket försvinner, man t.ex. står i vaktparad och benens blodkärl vidgas i solsken och soldaten stupar i backen. Samma sak händer vid anafylaktisk chock, när blodkärlen vidgas vid en allergisk reaktion. I båda fallen hjälper det att höja fötterna så hjärtat blir fullt.

En person med vätskeansamlingar  blir inte hjälpt av att man får vätskan överförd in i lungor. Lungorna kan bara ta emot det blodet det redan har, en liter. Ökar man på vätskemängden, får man vänstersidig hjärtsvikt, som kräver akutbehandling, annars kvävs man av vätskeöverskottet. Det kommer skum ur mun, svårt att få luft.  Höj huvudändan i sängen, och ring till 112. Det kan vara en hjärtinfarkt.

Vidare: Njurarna finns inte inne i lungor, man utsöndrar inte vätskan från kroppen via lungor. Vätskan finns i fötter, så inte ens vänstersidan kan göra så mycket åt det.

bottom of page